• Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie (J6,35)
 • Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia twego serca. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał i sprawi, że twoja sprawiedliwość zabłyśnie jak światło, a słuszność twoja - jak południe. (Ps37,4-6)
 • Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23,4)
 • Ty bowiem jesteś dla mnie skałą i twierdzą; przez wzgląd na imię Twoje kieruj mną i prowadź mnie! (Ps 31,4)
 • Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. (Ps 34,9)
 • Niech się radują i weselą w Tobie wszyscy, co Ciebie szukają. Niech zawsze mówią: Bóg jest wielki! ci, którzy pragną Twojej pomocy. (Ps 70,5)
 • Będę Cię chwalił, Panie, mój Boże, z całego serca mojego i na wieki będę sławił Twe imię, bo wielkie było dla mnie Twoje miłosierdzie (Ps 86,12)
 • Ty jesteś obrońcą moim i moją tarczą: pokładam ufność w Twoim słowie. (Ps 119)
 • Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo, a Twoja chwała ponad całą ziemię! (Ps 57,6)
 • Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! (Mt 7,12)
 • Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu a On sam będzie działał (Ps 37,5)
 • A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata! (Mt 28,20)
 • Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia (J8,12)
 • Pan umacnia kroki człowieka i w jego drodze ma upodobanie.A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Ps 37,23)
 • Miej nadzieję w Panu i strzeż Jego drogi,a On cię wyniesie,abyś posiadł ziemię; (Ps 37,34)
 • Pan jest moim pasterzem nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: (Ps 23,1)
 • Twoja łaska pełna jest dobroci; wejrzyj na mnie w ogromie swego miłosierdzia! (Ps 69,17)
 • Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! (Ps 71,5)
 

Znajdź nas na